Reactor


Wereldwijd zijn er 6 reactoren die isotopen produceren, het essentiële ingrediënt van nucleaire medicijnen. De reactor in Petten is verantwoordelijk voor de levering van 35% van alle isotopen wereldwijd en voor maar liefst 65% in Europa. De reactor is daarmee de grootste producent en leverancier van isotopen ter wereld.


De reactor in Petten

In 1961 werd de reactor in Petten opgestart, vandaag de dag is de productie van isotopen de hoofdactiviteit. Het reactorgebouw heeft een doorsnee van 25 meter en een hoogte van 23,5 meter. Dat is ongeveer net zo hoog als een flatgebouw met 8 verdiepingen! Van de 365 dagen per jaar, is de reactor er ongeveer 270 productief. De overige dagen worden gebruikt voor onderhoud. De hoge beschikbaarheid is van groot belang voor de continuïteit in de levering van isotopen.

"Wist je dat de reactor geen kerncentrale is?


 

Wat zijn isotopen?

Nucleair geneeskundigen gebruiken radioactief materiaal om vast te stellen of organen goed functioneren en om in een vroeg stadium kankergezwellen op te sporen.

Isotopen zenden straling uit die wordt gebruikt om vast te stellen of organen goed functioneren en om kankergezwellen op te sporen, bijvoorbeeld door ze toe te dienen aan patiënten alvorens zij een PET of SPECT- scan ondergaan. Het is van groot belang dat een juiste diagnose wordt gesteld, zodat de juiste behandeling voor de patiënt bepaald kan worden. Daarnaast worden de zogeheten therapeutische isotopen gebruikt om kanker te behandelen, bijvoorbeeld bij bestraling of brachytherapie, waarbij de isotoop wordt ingebracht om inwendig de kwade cellen aan te vallen. In het ziekenhuis vind je meer informatie over de toepassing van isotopen.

Wat zijn medische isotopen?


Nucleair geneeskundigen gebruiken radioactief materiaal om vast te stellen of organen goed functioneren en om in een vroeg stadium kankergezwellen op te sporen.

Medische isotopen zenden straling uit die wordt gebruikt om vast te stellen of organen goed functioneren en om kankergezwellen op te sporen, bijvoorbeeld door ze toe te dienen aan patiënten alvorens zij een PET of SPECT- scan ondergaan. Het is van groot belang dat een juiste diagnose wordt gesteld, zodat de juiste behandeling voor de patiënt bepaald kan worden. Daarnaast worden de zogeheten therapeutische isotopen gebruikt om kanker te behandelen, bijvoorbeeld bij bestraling of brachytherapie, waarbij de isotoop wordt ingebracht om inwendig de kwade cellen aan te vallen. In het ziekenhuis vind je meer informatie over de toepassing van medische isotopen.


Hoe maak je isotopen?Om de productie van isotopen te snappen moeten we even terug naar de natuur- en scheikundeboeken. Schrik niet, we proberen het zo simpel mogelijk uit te leggen.

Weleens van een atoom gehoord? We bestaan allemaal uit cellen die deelbaar zijn. Atomen vormen samen moleculen, die op hun beurt weer het DNA in onze cellen vormen. Atomen zijn dus ontzettend klein. Om een idee te geven hoe klein een atoom is: een gewoon waterdruppeltje bevat ongeveer 6.000.000.000.000.000.000.000 (6 triljard) atomen.

De kern van een atoom bestaat uit neutronen en protonen. Als de kern gesplitst wordt en de neutronen en protonen afzonderlijk in aanraking komen met een grondstof, dan wordt deze radioactief en ontstaat er een isotoop. Dit proces vindt allemaal plaats in de reactor of in een cyclotron.


 

Isotopen maken in de Hoge Flux Reactor

Isotopen maken in de Hoge Flux Reactor


Vermogen van
0
miljoen watt

De Hoge Flux Reactor, zoals de reactor officieel heet, heeft een vermogen van 45 miljoen Watt. Dit vermogen wordt gebruikt om de neutronen en de grondstoffen met elkaar te laten botsen. Dit wordt gedaan in de kern van de reactor. Deze bevindt zich in een met water gevuld bassin van ongeveer 9 meter diep, met dikke betonnen wanden.

Door grondstoffen in de kern onderin het waterbassin te plaatsen, worden ze blootgesteld aan de neutronen en ontstaan er isotopen. De waterlaag dient ter afscherming van de straling die vrijkomt bij het proces. Het water is blauw gekleurd omdat de geladen deeltjes zich met zeer hoge snelheid bewegen door het water.

De Hoge Flux Reactor, zoals de reactor officieel heet, heeft een vermogen van 45 miljoen Watt. Dit vermogen wordt gebruikt om de neutronen en de grondstoffen met elkaar te laten botsen. Dit wordt gedaan in de kern van de reactor. Deze bevindt zich in een met water gevuld bassin van ongeveer 9 meter diep, met dikke betonnen wanden.

Door grondstoffen tijdelijk in de kern onderin het waterbassin te plaatsen, worden ze blootgesteld aan de neutronen en ontstaan er isotopen. De waterlaag dient ter afscherming van de straling die vrijkomt bij het proces. Het water is blauw gekleurd omdat de geladen deeltjes zich met zeer hoge snelheid bewegen door het water.

Vermogen van
0
miljoen watt
Isotopen maken in een Cyclotron (versneller)

Het maken van isotopen in een cylotron, ook wel versneller genoemd, is een proces waarbij niet de neutronen, maar de protonen in combinatie van een magneetveld en een elektrisch veld versneld moeten botsen met bepaalde grondstoffen. De houdbaarheid van de meeste isotopen uit een versneller is erg kort, waardoor versnellers vaak dichtbij de plek staan waar de producten gebruikt worden, zoals het ziekenhuis.

Ga terug naar de kaart