Privacybeleid & cookies

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Daarom vragen wij geen persoonsgegevens van u. Wij maken enkel gebruik van analytische cookies (Google Analytics en Facebook), voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de rijskoverheid.

Wij vragen u graag om onze pagina op Facebook te “liken” en zo ons initiatief te ondersteunen. Als u besluit dat te doen, vindt dit volledig plaats volgens de voorwaarden die Facebook aan al haar gebruikers stelt. Dus ook aan ons. Wij zullen de voorwaarden van Facebook te allen tijde respecteren evenals de wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Communicatie
Indien u vragen heeft die u aan ons wil stellen, kan dat via onze website. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van 30.000perdag.nl of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken noch deze voor enig ander doel gebruiken dan de beantwoording van uw specifieke vraag of verzoek.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Ga terug naar de kaart


Naar de kaart